Folkhälsomyndigheten bevakar utvecklingen av coronaviruset. Här får du exempel rekommendationer om vilka insatser som du kan gör för att förhindra spridning med mera.

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/fragor-och-svar/